Petr Bříza jedním z autorů nově vydané publikace „Převody obchodních podílů a akcií“

Partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza se zabýval některými otázkami přeshraničních převodů podílů a akcií v nové publikaci autorského kolektivu pod záštitou editorů Bohumila Havla a Zuzany Nevolné nazvané „Převody obchodních podílů a akcií“, která nedávno vyšla v nakladatelství Wolters Kluwer CZ.

V kapitole nazvané „Převod podílu a akcie s cizím prvkem“ se blíže podíval na problematiku rozhodného práva pro smlouvu o převodu akcie nebo podílu, na otázku šíře použití právního řádu, kterým se řídí společnost, jejíž akcie jsou převáděny, nebo právního řádu místa, kde se akcie v době převodu nachází.

Toto téma nebylo zatím v české odborné právní literatuře či judikatuře příliš řešeno, a zůstává tak stále do jisté míry plné otazníků a potenciálních sporů. Petr se ve svém textu snaží nabídnout možná řešení a odpovědi na tyto otevřené otázky.