Petr Bříza jmenován do komise Legislativní rady vlády

Partner naší kanceláře Petr Bříza byl jmenován členem nově ustavené komise Legislativní rady vlády pro evropské právo.

Legislativní rada vlády je poradním orgánem vlády v oblasti legislativní činnosti a náplní její činnosti je mimo jiné posuzování návrhů právních předpisů či zaujímání stanovisek k těmto návrhům. Je tvořena předními odborníky působícími v rozličných oborech práva napříč právnickými profesemi.

Komise pro evropské právo, ve které bude Petr zasedat, se stane osmou komisí Legislativní rady vlády.