Petr Bříza o významu práva EU

Dne 7. 10. 2016 se v krásných prostorách Lichtenštejnského paláce konala mezinárodní konference na téma Jazyk a právo EU pod záštitou Úřadu vlády České republiky.

Mezi přednášejícími z České republiky i zahraničí byl i advokát naší kanceláře Petr Bříza, který vystoupil v rámci druhého diskuzního bloku konference, kde se řešila otázka významu práva EU ve vnitrostátním právu a v české právní praxi.