Petr Bříza přednášel o nástrahách mezinárodních obchodních sporů

Právnická fakulta UK má již tradičně ve výčtu svých povinně volitelných předmětů kurz s názvem ‚Právo a právní praxe‘.

V pondělí 24. října 2016 se v rámci tohoto kurzu uskutečnila přednáška Petra Břízy o problematice a nástrahách mezinárodních obchodních sporů. Petr hovořil o výběru místa řešení sporů, rozhodném právu, uznávání a výkonu cizích rozhodnutí, jakož i dalších aspektech, které je třeba při sjednávání přeshraničních smluv a řešení sporů z nich vzniklých mít na paměti.