Petr Bříza přednáší advokátům o aktuální judikatuře NS a SDEU v oblasti MPS a arbitráží

Dne 11.2.2016 pořádá Česká advokátní komora seminář, jenž se bude zabývat nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU dotýkající se oblasti mezinárodního práva soukromého a nadnárodních arbitráží.

Spolu se soudcem Nejvyššího soudu ČR Pavlem Simonem povede seminář partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza.

Pozvánku s konkrétními tématy, jimž se bude seminář věnovat, lze nalézt zde.