Petr Bříza přednáší na Justiční akademii

Dne 30. 8. 2016 měl Petr Bříza na Justiční akademii v Kroměříži přednášku na téma pokládání předběžných otázek k Soudnímu dvoru EU.

Publiku, které tvořili soudci, asistenti a soudní čekatelé z (obvodu) Krajského soudu v Brně, přiblížil různé aspekty problematiky předběžných otázek a seznámil jej se svými zkušenostmi a doporučeními při jejich formulaci a komunikaci se Soudním dvorem.