Petr Bříza přednáší na konferenci pro EPRAVO.CZ

Dne 21. listopadu 2017 se koná již šestý ročník tradiční, v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější, konference civilního práva. Konference je zaměřena především na otázky občanského práva, nového občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích.

V jednom z tematicky zaměřených bloků vystoupí i Petr Bříza, který vás provede tématem smluvní pokuty. Pokud vás tíží otázky týkající se této problematiky, zejména co se týče vymezení povinností, na které se daná smluvní pokuta vztahuje nebo určení její výše a případně způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, je daná konference právě pro vás.

Více informací naleznete zde.