Petr Bříza přednáší na Letní škole 4EU+ o mezinárodní arbitráži

V srpnu 2021 se bude konat dvoutýdenní program na Letní škole mezinárodního obchodního práva (IBL), kde bude přednášet i partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza.

Letní škola mezinárodního obchodního práva nabízí šest různých kurzů a zahrnuje i intenzivní interaktivní kurzy v klíčových oblastech mezinárodního obchodního práva a řešení sporů. Petr bude vést, spolu s Reném Ciencialou, kurz mezinárodní obchodní arbitráže.

Letní škola je vedena pod záštitou 4EU+ Alliance, strategické asociace šesti špičkových veřejných evropských univerzit. Kurz je organizován v mezinárodní spolupráci mezi Kodaňskou univerzitou, Univerzitou Karlovou a Varšavskou univerzitou.

Zaregistrovat se můžete nejpozději do 16.července 2021 a všechny potřebné informace získáte na https://jura.ku.dk/ibl-summerschool/ .