Petr Bříza přednáší soudcům o mezinárodním právu soukromém

Partneru naší kanceláře Petru Břízovi se dostalo té cti vést od 6. do 8. listopadu na Justiřní akademii v Kroměříži seminář pro soudce k aktuálním otázkám z oblasti mezinárodního práva soukromého a přeshraničních sporů.

Vedle toho pojedná i problematiku podávání předběžných otázek k Soudnímu dvoru EU. Spolu s Petrem seminář povedou také dvě odbornice z Mezinárodního odboru civilního Ministerstva spravedlnosti.