Petr Bříza přednáší v Poslanecké sněmovně

Petr Bříza, advokát naší kanceláře byl pozván do Poslanecké sněmovny, aby zde ve čtvrtek 17. dubna od 9h do 12h přednášel poslancům zahraničního výboru o dopadech soukromoprávní rekodifikace na přeshraniční vztahy. Pozvánku s konkrétními tématy, jimž se bude Petr věnovat, naleznete zde.