Petr Bříza se zúčastnil konference ANDRAGOGIKA 2013

Petr Bříza se 12. listopadu zúčastnil mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2O13 s podtitulem Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století, kde přednesl příspěvek Vzdělávání mediátorů ve světle mediačních zkoušek – náměty k zamyšlení.