Petr Bříza spoluautorem knihy o Akcionářských dohodách

V nakladatelství Wolters Kluwer vyšla kolektivní monografie k problematice akcionářských dohod, tedy instrumentu široce používanému v korporátních vztazích.

Na díle se podílela řada renomovaných autorů z několika zemí EU. Partner naší kanceláře Petr Bříza je autorem šesté kapitoly této publikace věnující se přeshraničním otázkám akcionářských dohod a smluv o převodu podílu, a to jak z hlediska volby a režimu rozhodného práva, tak v otázkách jurisdikce a arbitráže sporů z akcionářských dohod a smluv o převodu podílu s přeshraničním prvkem. Podrobnosti o knize naleznete zde.