Petr Bříza v Who’s Who Legal 2017

Who’s Who Legal patří mezi nejprestižnější nezávislé hodnotitele poskytovatelů právních služeb na světě.

Každoročně jsou vybíráni nejvýznamnější právníci z jednotlivých oblastí obchodního práva, přičemž mezi vybranými jsou pouze odborníci, kteří splňují nezávislá mezinárodní kritéria výběru (o umístění v tomto výběru nelze žádat ani se za něj neplatí). Je nám proto velikou ctí, že pro rok 2017 byl mezi vybrané odborníky zařazen také společník naší advokátní kanceláře, advokát Petr Bříza. Stalo se tak pro oblast mediace, jíž se věnuje jak jako mediátor, tak jako advokát zastupující strany v mediačním procesu.