Petr Bříza vystoupí v rámci kulatého stolu na Nejvyšším soudě

Petr Bříza, advokát naší kanceláře, byl pozván, aby přednesl příspěvek v rámci kulatého stolu, který dne 18. prosince pořádá ve svých prostorách Nejvyšší soud spolu s Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Tématem kulatého stolu je unijní ochrana spotřebitele v české justiční praxi, Petr vystoupí s příspěvkem k úpravě ochrany spotřebitele v unijním nařízení Brusel I (a jeho revidované nové verzi), podle kterého se určuje soudní příslušnost ve vztazích s mezinárodním prvkem.