Překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém

Advokátní kancelář Bříza & Trubač na své náklady pořídila (a zrevidovala) překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) do angličtiny. Když nepočítáme automatické (strojové) překlady, jedná se podle našich informací o první veřejně dostupný (a dost možná první vůbec) překlad zákona, který upravuje právní poměry s cizím prvkem. Rádi jej dáváme zdarma k využití široké veřejnosti, pouze prosíme, abyste při nakládání s ním vůči třetím osobám ponechali v textu či jinak informaci, že překlad pořídila naše advokátní kancelář. Děkujeme a přejeme, ať je Vám tento překlad užitečným pomocníkem při práci či studiu. Překlad je k dispozici zde.