Rozhovor s Petrem Břízou v časopise Ekonom

V časopise Ekonom, konkrétně v čísle 12 vyšel rozhovor s Petrem Břízou na téma přeshraničních obchodních sporů a jejich úskalí.

Petr odpovídal na otázky ohledně volby soudu, arbitráží, nákladů řízení, ale také předcházení vzniku takových sporů a jejich důsledkům.