Soudy dávají naději nabyvatelům bytů v rodinných domech na osvobození od daně

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 vyšel Kristiánův článek v internetovém deníku EPRAVO.CZ, ve kterém se zabývá velmi zajímavou daňovou kauzou. Jde o osvobození nových staveb od daně z nabytí nemovitých věcí, kde vznikl spor, zda se osvobození daně vztahuje i na první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě. Finanční úřady zpočátku toto osvobození přiznávaly, ovšem později Odvolací finanční ředitelství zahájilo v těchto případech přezkumná řízení, která vedla k doměření daně. Více informací o aktuálním vývoji této situace se dočtete zde.