Tomáš Hokr pro EPRAVO.CZ Digital

V odborném online měsíčníku pro podnikání a právní praxi EPRAVO.CZ Digital ze dne 21. 10. 2016 byl publikován článek Tomáše Hokra s titulem ‚Zákon o prokazování původu majetku: Test zbytečnosti‘.

Nový zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku s účinností od 1. 12. 2016 již nyní budí poplatníky ze spaní, neboť dává finančním orgánů do ruky mocnou zbraň – možnost vyzvat poplatníka k prokázání původů příjmů a majetku, kde jmění přesahuje příjmy o více než 5 mil. Kč. Je či není toto dílo zákonodárců zbytečné? Tomáš v článku podrobil zákon testu zbytečnosti a dospěl k zajímavému výsledku.

Více se dozvíte zde.