Tým Bříza & Trubač se rozšířil o tři nové posily

Novými členy advokátní kanceláře se stali advokát Martin Bareš spolu s koncipienty Annou Kalašnikovovou a Kristiánem Hajdukem.

Martin, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se ve své praxi zaměřuje především na problematiku transakcí, restrukturalizací a insolvencí, jakož i sporů a smluvní agendy. Hovoří anglicky a advokátní zkoušku složil v loňském roce.

Anna má za sebou vedle studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy i studijní pobyt na kanadské McGill University a od roku 2020 působí jako kouč týmu Právnické fakulty UK v největší mezinárodní soutěži v oblasti soukromého práva Willem C. Vis Moot Competition. Věnuje se především transakčnímu poradenství, sporům a smluvní agendě, hovoří anglicky.

Kristián absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již dříve působil jako právní asistent a advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři. Zaměřuje se mimo jiné na korporační problematiku, smluvní agendu a transakce, hovoří anglicky.