Advokátní kancelář Bříza & Trubač slaví další úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení

Tým právníků advokátní kanceláře Bříza & Trubač zvítězil v dalším sporu v mezinárodní arbitráži, jehož sudištěm byl tentokrát německý Berlín.

Rozhodčí řízení bylo vedeno podle pravidel Německého institutu pro rozhodčí řízení (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit nebo DIS). Tým Bříza & Trubač zastupoval českou společnost coby žalobce v rozhodčím řízení proti německé rejdařské společnosti - žalovanému v dané věci. Odpůrce tvrdě bojoval všemi možnými prostředky – zpochybnil jurisdikci tribunálu, popřel všechny nároky žalobce a vznesl své vlastní nároky. Tříčlenný rozhodčí tribunál nicméně jednomyslně rozhodl v prospěch žalobce, jemuž by přiznána nejen žalovaná jistina v plném rozsahu, ale i veškeré náklady řízení. Protinároky žalovaného byly v plném rozsahu zamítnuty. Naše česká arbitrážní advokátní kancelář tak pokračuje v arbitrážních úspěších i za hranicemi ČR a u jiných arbitrážních institucí než ICC. Po vyhraném sporu u LCIA v Londýně (více informací naleznete zde) je toto jen dalším důkazem našich znalostí a dovedností, díky nimž dosahujeme pro naše klienty vítězství i za hranicemi České republiky.