Aktualizovaný překlad zákona o mezinárodním právu soukromém (ZMPS)

Po téměř deseti letech je k dispozici nově aktualizovaný anglický překlad zákona č. 91/2012 Sb., který upravuje právní poměry s cizím prvkem. Naše kancelář v roce 2014 zajistila překlad původní verze tehdy nového zákona. Nyní dává k dispozici překlad ve znění všech novel, kterými zákon v mezidobí prošel. 

Aktualizace zohledňuje všechny novely zákona z minulých let. Zákon upravuje například pravidla pro určení, kterým právním řádem se řídí soukromoprávní poměry s cizím prvkem, dále postavení cizinců před českými soudy, uznávání a výkon cizích rozhodnutí nebo opatrovnické záležitosti. Nechybí ani insolvenční řízení s mimounijním prvkem či mezinárodní rozhodčí řízení.

Překlad do angličtiny naleznete zdeJe Vám k dispozici bezplatně, pouze nám dovolte Vás zdvořile požádat, zda byste při jeho využití i nadále uváděli informaci, že překlad pořídila naše advokátní kancelář.