Aktuální články našich kolegů k nálezu ÚS a novele zákoníku práce

Nález Ústavního soudu k principu plné náhrady újmy při odškodnění újmy na zdraví za výkon vazby

V nálezu ze dne 17. ledna 2023 se Ústavní soud zabýval přiměřeností odškodnění za újmu na zdraví stěžovatele, kterému se v důsledku vzetí do vazby (po jejímž výkonu byl zproštěn obžaloby), rozvinula mimo jiné těžká posttraumatická stresová porucha. Ústavní soud dospěl k závěru o protiústavnosti napadených rozhodnutí z důvodu „zjevného a extrémního nepoměru“ výše odškodnění k závažnosti újmy, která stěžovateli vznikla.

Celý článek Anny Kalašnikovové naleznete v Magazínu epravo.cz na str. 115 ZDE.

Rozvrh pracovní doby pro „dohodáře“

Novela zákoníku práce účinná od 1. října 2023, mimo jiné, zakotvuje povinnost zaměstnavatelů písemně rozvrhnout pracovní dobu i zaměstnancům na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnanci musí být seznámeni s rozvrhem pracovní doby nejpozději tři dny předem, nedohodnou-li se zaměstnancem na kratší době seznámí. Nedodržení této povinnosti může vést k pokutě až do výše 2 000 000 Kč.

Celý článek Jana Kodeše naleznete ZDE.