Anna Kalašnikovová o poskytnutí zajištění podnikatelského úvěru fyzickou osobou

Anna Kalašnikovová o poskytnutí zajištění podnikatelského úvěru fyzickou osobou

Obchodní společnosti jsou při sjednávání svého financování často postaveny před požadavek věřitele, aby zajištění či ručení při jejich financování poskytli i koneční vlastníci těchto společností. Nabízí se tak otázka, zda toto zajištění konečný vlastník, jako fyzická osoba, uzavírá z pozice podnikatele nebo spotřebitele, a zda se tak na něj vztáhnou pravidla chránící spotřebitele.

V první řadě je nutné posoudit, zda vlastník společnosti vykonává svou činnost ve vztahu  ke své společnosti jako podnikatel, či se jedná o pouhou správu vlastního majetku. To, že daná osoba nejedná jako podnikatel, však neznamená, že bude chráněna jako běžný spotřebitel.

Podmínky, za jakých je vlastník či jiná fyzická osoba chráněna při poskytování zajištění úvěru financované společnosti, pak rozpracovává jak judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU), tak Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud s odkazem na judikaturu SDEU nechrání jako spotřebitele tu osobu, která poskytuje zajištění podnikatelského závazku. Judikatura SDEU však v posledních letech přidala další kritérium, a to je posouzení toho, zda taková osoba poskytla zajištění podnikatelského závazku např. z důvodu její funkční provázanosti s danou společností či kvůli jejímu kapitálovému vlivu ve společnosti – anebo zda jednala za ryze soukromými účely.

Článek v plném znění si můžete přečíst zde.