Barbora Klimešová se vyjádřila k novele zákoníku práce

Ve spolupráci se společností sloneek naše partnerka Barbora Klimešová připravila základní přehled změn, které přináší aktuálně velmi diskutovaná novela zákoníku práce.

Novela zákoníku práce obsahuje významné změny, které se týkají dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ), rozšiřuje informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům a dále upravuje možnosti doručování dokumentů v pracovněprávních vztazích. V neposlední řadě zavádí povinnost uzavřít písemnou dohodu o výkonu práce na dálku, která doposud nebyla vyžadována a řeší otázku úhrady při výkonu práce na dálku.

K této otázce Barbora uvedla: „Novela dává zaměstnavateli a zaměstnanci na výběr, jak bude náhrada těchto nákladů probíhat. V zásadě jsou možné tři způsoby. Buď bude zaměstnanec pravidelně zaměstnavateli vykazovat, jaké náklady mu ve spojitosti s prací z domova vznikly, nebo mu bude zaměstnavatel platit paušální měsíční částku za veškeré jeho náklady, a to ve výši, kterou stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí. Výši této paušální náhrady si mohou zaměstnavatel se zaměstnancem smluvně ujednat i vyšší než paušál stanovený Ministerstvem práce a sociálních věcí, avšak tato možnost se týká pouze zaměstnavatelů v soukromém sektoru (tuto volbu tedy nemají tzv. nepodnikatelské subjekty jako je stát, samospráva nebo veřejné školy). Poslední variantou je, že se zaměstnanec může se zaměstnavatelem dohodnout, že náhrada nákladů zaměstnanci nepřísluší.“

Celý článek naleznete ZDE.