Bříza &Trubač ve spolupráci s deníkem Epravo.cz a za podpory Komory daňových poradců pořádá 3. ročník konference Trestní právo daňové

Letos se konference bude konat dne 12. listopadu 2020, a to ve formě živého vysílání. Témata, která během letošního ročníku konference zazní patří problematika trestní odpovědnosti právnických osob, institut zneužití práva, otázka prekluze či aktuální judikatura.

Účast na konferenci již potvrdil místopředseda Ústavního soudu prof. Jaroslav Fenyk, soudce Nejvyššího správního soudu prof. Zdeněk Kühn, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry nebo Ing. Jiří Nesrovnal, vedoucí sekce daně z příjmů Komory daňových poradců ČR.