Článek Filipa Gantnera v epravo.cz magazine

V tištěném čtvrtletníku epravo.cz magazine 04/15 vyšel článek Filipa Gantnera na téma "Přichází (konečně) revoluce v otázce placení autorských odměn lázněmi?"

Článek je dostupný rovněž v elektronické verzi zde(str. 89 a násl.).