Know-how report 4/2021

Know-how report 4/2021

Ve středu 5. května 2021 opět proběhl tradiční know-how meeting, na kterém jsme diskutovali aktuální judikaturu a legislativu. Také tentokrát jsme se „report“ rozhodli dát volně k dispozici.

Během čtvrtého letošního know-how meetingu byla nejvíce diskutována následující rozhodnutí:

  • z korporátního práva závěr NS, že pokud se zaměstnanec stane členem statutárního orgánu, jeho pracovní poměr zaniká konkludentní dohodou o rozvázání pracovního poměru (27 Cdo 2347/2019);
  • z daňového práva rozsudek NSS, podle kterého nelze odepřít odpočet z důvodu „chybějící daně v řetězci“, pokud už daň byla (např. jiným subjektem) doplacena a o žádnou chybějící daň tedy nejde (3 Afs 85/2019);
  • z rodinného práva pak poměrně kontroverzní závěr NS o (ne)právech tzv. putativního otce (24 Cdo 1679/2020).

Koho by zajímaly detailnější anotace zmíněných judikátů, může si pročíst celý report na tomto odkazu.