Komplikace pro sektor stavebnictví: ručení za mzdové nároky subdodavatele

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která zavádí povinnost pro podnikatele ve stavebnictví, kteří nově ručí za výplatu mzdy zaměstnancům svých subdodavatelů, a to až do výše minimální mzdy. Tato povinnost se aktivuje na základě písemné výzvy zaměstnance a v případě nesplnění hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Novela, která vychází z unijní úpravy, dopadá na sektor stavebního průmyslu. Podnikatelé vystupující v pozici generálních zhotovitelů nyní musí být opatrnější při výběru subdodavatelů, aby se vyhnuli možným sankcím. Ručení se vztahuje nejen na subdodavatele, ale i na agentury práce.

Ručení za mzdové nároky nevznikne pouze pokud subdodavatel při zahájení prací předloží potvrzení o bezdlužnosti předvídaná zákoníkem práce. Dodavatelé by proto měli pečlivě monitorovat finanční kondici svých subdodavatelů a zajišťovat si potřebná potvrzení o bezdlužnosti, aby se vyhnuli nepříjemným finančním závazkům.

Celý článek Markéty Polendové naleznete ZDE.