Marta Zavadilová přednášela vybrané otázky mezinárodního práva rodinného slovenským soudcům

Kde a podle jakého práva může být rozvedeno „mezinárodní“ manželství, případně upraveny poměry nezletilých dětí?

Řešení těchto i dalších otázek z oblasti mezinárodního práva rodinného a přeshraniční soudní spolupráce přednášela Marta Zavadilová slovenským soudcům během dvoudenního semináře pořádaného 7. a 8. října Justiční akademií Slovenské republiky ve skvělé společnosti JUDr. Ing. Zdeňka Kapitána, Ph.D., ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a prof. JUDr. Ph.Dr. Miroslava Slašťana, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě.