Na konferenci o arbitrážích vystoupil i Petr Bříza

Na odborné konferenci Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů pořádané portálem EPRAVO.CZ vystoupil i zakládající partner naší kanceláře Petr Bříza

Dne 15. června 2022 se uskutečnila odborná konference Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů, kterou pořádal portál EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a za podpory Nejvyššího soudu ČR a České advokátní komory. Tématem posluchače provedli zkušení rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, mezi které patří také Petr Bříza. Petr na konferenci vystoupil v prvním bloku, který se týkal důvěryhodnosti a kvality rozhodčího řízení a věnoval se také samotné osobě rozhodce a komunikaci stran s rozhodci před jejich jmenováním.

Více informací o konferenci naleznete zde.