Ondřej Trubač k novele daňového řádu

Od ledna příštího roku vstoupí v platnost novela daňového řádu, která přinese mimo jiné snížení úroku z prodlení o šest procentních bodů.

Dne 2. 10. 2020 se k problematice daňových sankcí pro Hospodářské noviny vyjádřil Ondřej Trubač, partner naší kanceláře a člen platformy Rozumné právo. Mimo jiné uvedl, že „Stát by měl především rozlišovat, zda se v konkrétním případě jedná o úmyslné zkrácení daně, nebo zda poplatník udělal chybu z nedbalosti.“

Celý článek spolu s komentáři Ondřeje naleznete zde.