Partneři kanceláře přednášeli o daňové kriminalitě

V životě podnikatelů nezřídka nastanou situace, kdy jim daňové otázky takříkajíc přerostou přes hlavu. Ve své přednášce 14. října 2022 v rámci kurzu Juridikum na téma „Typické situace, kdy podnikatele „zasáhne“ trestní právo daňové a jak jim čelit“ se Ondřej Trubač a Patrik Koželuha snažili tyto situace účastníkům přednášky co nejvíce přiblížit.

Podrobně rozebrali rozdíly a vzájemné souvislosti mezi řízením daňovým a trestním a seznámili účastníky s procesními strategiemi, které lze v rámci zahájeného trestního řízení zaujmout. Stranou nezůstaly ani aktuální trendy, pokud jde o rozsah a stíhání daňové kriminality.

Pravidelný kurz Juridikum je určený pro odbornou i laickou veřejnost a pořádá jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Vedle partnerů advokátní kanceláře Bříza & Trubač na kurzu vystoupili i další přední experti z advokacie, justice a akademické sféry.

Stejnému tématu, tedy trestnímu právu daňovému, se pak věnoval Ondřej Trubač i na online konferenci Právo & Praxe 2022, kterou 19. října organizovaly Česká advokátní komora a EPRAVO.CZ.