Patrik a Kristián přednášeli o velké novele zákona o obchodních korporacích

Právníci naší kanceláře vedli webinář o velké novele zákona o obchodních korporacích a jeho dopadu z pohledu majitelů, vrcholných manažerů i účetních.

Čtvrteční dopoledne a brzké odpoledne dne 27. 5. 2021 patřilo webináři dvou právníků z naší advokátní kanceláře Patriku Koželuhovi a Kristiánu Lékovi, kteří společně podrobně rozebrali změny v zákoně o obchodních korporacích, účinné od 1. 1. 2021. Věnovali se zejména změnám týkajícím se statutárních orgánů, zakladatelského jednání nebo rozdělení zisku. Poradili například, jak se změnilo hlasování per rollam, za jakých podmínek může být právnická osoba členem statutárního orgánu nebo jaká je odpovědnost člena statutárního orgánu. Ve druhé části semináře daňová poradkyně a auditorka Ing. Miluše Kinovičová rozebrala přesah novely do účetní a daňové oblasti.