Petr Bříza a Marta Zavadilová pro časopis AUC IURIDICA