Petr Bříza a Tomáš Hokr spoluautory knihy Rome I and Rome II in practice

Petr Bříza a Tomáš Hokr spoluautory knihy Rome I and Rome II in practice

V nakladatelství Intersentia vyšla kniha Rome I and Rome II in practice, jejímiž spoluautory jsou Petr Bříza a Tomáš Hokr. Tato kniha je věnována použitelnému právu na smluvní a mimosmluvní závazky v Evropské unii, jak je aplikováno před soudy členských zemí EU. Je to cenný zdroj pro odborníky, soudce a akademické pracovníky, kteří se zajímají o to, jak se právo EU uplatňuje na národní úrovni.

Podrobnosti o knize můžete nalézt zde