Petr Bříza na setkání o vzorovém zákoně UNCITRAL

Našemu partnerovi Petru Břízovi bylo svěřeno moderování diskuse “Prague UNCITRAL model law roundtable 2020 - Implementation of UNCITRAL Model law in the Czech Republic”, konané 11.2.2020 v budově Právnické fakultě Univerzity Karlovy; pořadatelem byla Společnost pro mezinárodní právo.

V panelové diskusi se probíraly možnosti implementace vzorového zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži do českého právního řádu a s tím spojené úpravy stávajícího českého zákona o rozhodčím řízení. Setkání se účastnily přední české osobnosti oblasti rozhodčího řízení, akademici a zahraniční hosté, včetně zástupkyně UNCITRAL dr. Judith Knieper, která přednesla hlavní příspěvek.