Petr Bříza přednášel o mezinárodní arbitráži na Letní škole mezinárodního obchodního práva v Kodani

Partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza přednášel na druhém ročníku Letní školy mezinárodního obchodního práva, která se konala na v Kodani na University of Copenhagen od 18. do 27. června. Petr Bříza společně s Reném Ciencialou, partnerem advokátní kanceláře Urban & Hejduk, vedl kurz mezinárodní obchodní arbitráže, a to ve dnech 18. až 20. června.

V rámci svého kurzu účastníky seznámili s hlavními fázemi rozhodčího řízení, nuancemi předrozhodčí komunikace s potenciálními rozhodci, důsledky výběru sídla rozhodčího řízení a moderními trendy a vývojem v oblasti mezinárodních obchodních arbitráží. Součástí kurzu byly i praktické příklady z praxe a modelová cvičení.

Letní škola mezinárodního obchodního práva byla organizovaná v rámci prestižní 4EU+ European University Alliance.

Více informací o kurzu naleznete na stránkách 4EU+ Summer School in International Business Law.