Petr Bříza přednáší pro Justiční akademii

Ve dnech 28. - 29. 1. pořádá Justiční akademie pro soudce, soudní čekatele, asistenty a další představitele justice seminář o aktuální úpravě mezinárodního práva soukromého v ČR.

Na programu dvoudenního semináře bude nejen zákon o mezinárodním právu soukromém, ale i navazující unijní předpisy jako nařízení Brusel I a jeho revize, nařízení Řím I, nařízení Řím II apod. Spolu se soudcem Nejvyššího soudu Pavlem Simonem a právníkem mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti Tomášem Břicháčkem bude po oba dva dny přednášet i advokát a společník naší kanceláře Petr Bříza. Tématem budou prakticky všechny oblasti mezinárodního práva soukromého, ať to budou přeshraniční smlouvy a spory, uznávání a výkon cizích rozhodnutí, arbitráže, insolvence, dědické či rodinné právo, vše samozřejmě s mezinárodním (přeshraničním) prvkem.