Petr Bříza pro prestižní Kluwer Arbitration Blog

Na prestižním blogu věnujícím se mezinárodním arbitrážím, Kluwer Arbitration Blog, vyšel minulý měsíc článek, jehož autorem je Petr Bříza, zakládající partner naší advokátní kanceláře.

Petr se v příspěvku věnuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018-302, které osvětlilo otázku platnosti mezinárodních rozhodčích doložek obsažených v e-mailové komunikaci podle Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (New Yorské úmluvy).

Celý text příspěvku najdete zde.