Petr Bříza vedl seminář na téma nařízení Řím I a nařízení Řím II

Dne 3. června pořádala Justiční akademie seminář pro soudce a justiční čekatele, který vedl partner naší advokátní kanceláře, Petr Bříza.

Tématem tohoto semináře byla unijní nařízení Řím I a Řím II, podle kterých je určováno rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy. Na semináři byla rozebrána ustanovení, podle kterých se rozhodné právo určuje, stejně jako související judikatura Soudního dvora EU a českého Nejvyššího soudu.