Petr Bříza vedl seminář pro soudce o nařízení Řím I a Řím II

Partner naší kanceláře, Petr Bříza, měl tu čest vést dne 7. března celodenní seminář pro soudce pořádaný Justiční akademií.

Tématem byly kolizní normy z oblasti smluvních a mimosmluvních závazků, konkrétně unijní nařízení Řím I a Řím II. Seminář se setkal se značným zájmem a k tématu proběhla živá debata.