Petr Bříza vystoupil na PF UK v rámci kolokvia ke vztahu práva EU a národních ústav

Ve čtvrtek 18. prosince se v prostorách PF UK uskutečnilo odborné kolokvium na téma "Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem?"

Kolokvium pořádala Česká společnost pro evropské a srovnávací právo ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a se studentským spolkem Common Law Society a mezi vystupujícími z řad soudců, akademiků a dalších odborníků na právo EU byl i advokát naší kanceláře Petr Bříza. Na pozvání pořadatelů vystoupil s příspěvkem na téma "Konflikt národních a unijních zájmů v praxi", v němž nabídl svůj pohled na střet mezi zájmem státu a zájmem EU ve sporech zasahujících jednotlivce, a to na základě svých praktických zkušeností se zastupováním v tomto typu případů.