Reakce na judikaturu Nejvyššího soudu

Pokud stále tápete v tom, co pro vás a vaši společnost znamená nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020), ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ujednání společenské smlouvy / stanov společnosti, které vymezuje předmět podnikání jako: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, doporučuji nahlédnout do společenské smlouvy / stanov vaší společnosti a ověřit, zda máte předmět podnikání vymezen takto obecně.

Našli jste tuto obecnou formulaci ve společenské smlouvě / stanovách vaší společnosti a nevíte, co s tím? Řešení, které doporučujeme našim klientům, je na nejbližší zasedání valné hromady zařadit bod programu týkající se právě úpravy předmětu podnikání ve společenské smlouvě / stanovách. Pokud tak neučiníte, je možné očekávat, že vám bude doručena výzva rejstříkového soudu ke zjednání nápravy. Nemusíte se však obávat, že by došlo k likvidaci společnosti bez výzvy rejstříkového soudu, který vám za tímto účelem poskytne také lhůtu k nápravě. V případě, že výzvě rejstříkového soudu nebude vyhověno, může soud i bez návrhu společnosti rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací.