Zakládající partner Bříza & Trubač (nejen) o generacích Y a Z

Ondřej Trubač se v úvodníku Bulletinu advokacie (11/22) zamýšlí nad soužitím zástupců všech generací v advokacii. Text si v plném znění můžete přečíst v tomto odkazu.