our team

JUDr. Filip Crnčević

Email: filip.crncevic@brizatrubac.cz 
 


Specializations


Education

 • Charles University Faculty of Law (JUDr., 2024)
 • Charles University Faculty of Law (Masters in 2023, summa cum laude)
 • Aristotle University of Thessaloniki, Greece (Erasmus+, 2020)

Main fields of expertise

Real Estate Law, Dispute Settlement, International Law and EU Law, Law of Obligations, Immigration Law, Administrative Law

Language of provided services

 • Czech
 • English
 • Serbo-Croatian

Past working experience

Filip has been an associate at Bříza & Trubač since November 2023. During his studies, he worked as a legal assistant at PRK Partners, attorneys-at-law (2019 – 2020), at Office of the Ombudsman of the Czech Association of Insurance Companies (2021) and at Mgr. Sára Uličníková, attorney-at-law (2022 – 2023). Besides, he completed an internship at legal advice service operating at Faculty of Law of Charles University and he was a member of the first team sent from the Faculty of Law of Charles University to participate in the All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition. He also worked as a student research assistant at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Charles University (2021 – 2022).

Publications

 • CRNČEVIĆ Filip, Impacts of the New Montenegrin Regulation of Confessional Law on Human Rights (Lidskoprávní dopady nové černohorské konfesněprávní úpravy), in: Theologická Review. Praha: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, 91(4/2020), ISSN: 1211-7617.
 • CRNČEVIĆ Filip, MACKOVÁ Alena, The System of Out-Of-Court Settlement of Consumer Disputes in the Czech Republic from the Perspective of ADR (Systém mimosoudního řešení sporů spotřebitelů v ČR perspektivou ADR), in: Liber Amicorum Monika Pauknerová, Prague: Wolters Kluwer ČR, 2021, ISBN: 978-80-7676-186-5.
 • CRNČEVIĆ Filip, On the Legal Nature of Anti-Epidemic Measures. Legislative Measure or Measure of General Scope? (K právní povaze protiepidemických opatření. Právní předpisy, nebo opatření obecné povahy?) In: pravo21.cz [online] 4.1.2021. Available from: K právní povaze protiepidemických opatření. Právní předpisy, nebo opatření obecné povahy? | Právo21 – Právo srozumitelně a pro všechny (pravo21.cz).
 • CRNČEVIĆ Filip, The Pandemic Act: Character of Anti-Epidemic Measures and Other Interesting News (Pandemický zákon: charakteristika protiepidemických opatření a další zajímavé novinky). In: pravo21.cz [online] 2.4.2021. Available from: Pandemický zákon: charakteristika protiepidemických opatření a další zajímavé novinky | Právo21 – Právo srozumitelně a pro všechny (pravo21.cz).
 • CRNČEVIĆ Filip. Typology of disputes between the state and religious communities before the ESLP (Typologie sporů mezi státem a náboženským společenstvím před ESLP), in: Jurisprudence. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1/2024, ISSN: 1802-3843

Last news