our team

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

Email: marta.zavadilova@brizatrubac.cz
Tel.:      +420 604 925 453


Specializations


 Education

 • Charles University Faculty of Law (Master in 2003, JUDr. 2007, Ph.D. in 2007)

 • Universität Passau, Germany (2000-2001), program Erasmus/Socrates

Main fields of expertise

International private law, dispute resolution with cross-border element, family law, law of obligations.

Language of provided services

 • Czech
 • English
 • German

Membership in arbitral, vocational, proffesional and advisy institutions and boards

 • Czech Bar Association
 • Internal Judicial Network in civil and commercial matters
 • Member of the International Academy of Family Lawyers (IAFL)

Past working experience

Ministry of Justice of the Czech Republic (2003 - 2018)

Marta is an attorney working in the Bříza & Trubač law firm. Before joining Bříza & Trubač, she worked in the International Section of the Ministry of Justice for more than 15 years, including as Director of the International Civil Division, Head of the International Civil Law Department and Head of the European Civil Law Department. Since 2007 she has been externally cooperating with the Faculty of Law of Charles University; since October 2018 she has been working as an assistant professor for private international law at the Department of Commercial Law.

In the area of private international law, she focuses primarily on disputes with a cross-border element and family law.

Publications

 • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., The Law on Private International Law. Commentary. (in Czech original: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář), Wolters Kluwer ČR, 2013
 • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Code of Civil Procedure. Commentory (in Czech original: Občanský soudní řád. Komentář), Wolters Kluwer ČR, 2009
 • Zavadilová, M., Turoňová, J., Rules for determining international jurisdiction under the Brussels II bis Regulation in the light of the latest case law of the European Court of Justice, Magazine Legal perspectives 7/2010 (in Czech original: Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010)
 • Zavadilová, M., Horák, P., European order for payment and its role in the Czech civil process ,Magazine Legal perspectives, 22/2006 (in Czech original: Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006)
 • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – co-author Národní zprávy ČR
 • Post on the topic "The consumer in the jurisdictional norms of the Brussels Ia Regulation so where to sue a migrant consumer" in collection Eichlerová, K., Recodification of commercial law - five years later. Volume I., II. Tribute to Stanislav Černá. Tribute to Irena Pelikánová (in Czech original: Příspěvek na téma "Spotřebitel v jurisdikčních normách nařízení Brusel Ia aneb kde žalovat migrujícího spotřebitele" ve sborníku Eichlerová, K., Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové), Wolters Kluwer, 2019

 • Bříza, P., Zavadilová, M., Czech codification of private international law from 2012 (in Polish original: Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku), Magazine Kwartalnik Prague Prywatnego, year 2019, Volume XXVIII, n. 2, p. 467-496.

 • Chapter n. 3.2 Consumer protection (in Czech original: Kap. č. 3.2 Ochrana spotřebitelů) - Pfeiffer, M., Pauknerová, M., Růžička, K. and col., International business law, Aleš Čeněk, 2019

 • Zavadilová, M., The pitfalls of international divorces, Magazine Legal adviser, year 2020, n. 1 (in Czech original: Nástrahy mezinárodních rozvodů, Právní rádce, ročník 2020, č. 1)

 • Pfeiffer, Magdalena, Zavadilová, Marta. Recognition and Enforcement of Judgments in Commercial Matters rendered by Courts of Non-EU Countries in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020, (4), 157-170

Last news

Marta Zavadilová becomes a member of the European Section of IAFL!

Our partner, Marta Zavadilová, has become a member of the International Academy of Family Lawyers (IAFL)! Marta's acceptance into this association is the result of a rigorous selection process and, above all, a testament to her hard work and extensive experience in the field of family law, to which she has dedicated almost her entire professional life.

Bříza & Trubač has two new partners

The firm's existing five partners have been expanded to include attorneys Marta Zavadilová and Barbora Klimešová as of 1 May 2023.

Bříza & Trubač excelled in another prestigious rating The Legal 500

Our law firm has been recommended in four areas in the current edition of The Legal 500 EMEA 2023.