Náš tým

JUDr. Jan Exner, Ph.D.

E-mail: jan.exner@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., 2016, JUDr., 2018, Ph.D., 2022)
 • Executive Masters in Sport Organizations Management (KU Leuven, 2021)
 • Diplôme d'Études du Droit de l'Union Européenne (Université Toulouse 1 Capitole, 2015)

Další studijní pobyty

 • Erasmus (Université Toulouse 1 Capitole, 2014-2015)
 • Mezinárodní olympijská akademie (2011)

Ocenění, stipendia

 • Bolzanova cena za nejlepší disertační práci Univerzity Karlovy ve společenskovědní kategorii, disertační práce: Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law: Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education (2023)
 • Cena Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praemium Excellentiae (vynikající výsledek tvůrčí činnosti: disertační práce, 2022, nejlepší vyučující, 2021, vynikající výsledek tvůrčí činnosti: monografie Sporting Nationality in the Context of European Union Law, 2019)
 • Vítězství v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci (2013, 2015, 2019)                                                  

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • francouzština

Profesní zkoušky

 • Advokátní zkouška

Členství v odborných organizacích

 • člen katedry evropského práva PF UK
 • rozhodce Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v Lausanne
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo

Předchozí působení

 • Český olympijský výbor
 • Český antidopingový výbor
 • World Aquatics (Světová federace plaveckých sportů, dříve FINA)
 • International Orienteering Federation (Mezinárodní federace orientačních sportů)
 • Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU

Jan je advokátem se specializací na sportovní právo a právo EU. V těchto oborech má rozsáhlé praktické i teoretické zkušenosti.

Před zahájením advokátní dráhy působil řadu let jako právník nebo rozhodce v prostředí sportovních organizací, zejména v Českém olympijském výboru a Světové federaci plaveckých sportů.

Vedle toho je také vyučujícím na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Vybraná publikační činnost

 • Fight Against Doping, Good Governance, and Education: What are the Roles and Responsibilities of the Czech Olympic Committee? (Sports Law, Policy and Diplomacy Journal, 2023)
 • Smlouva o Evropské unii. Smlouva o fungování Evropské unie. Listina základních práv EU. Komentář (Wolters Kluwer, 2022, člen autorského kolektivu, články 165 a 166 SFEU)
 • Intent, Substances of Abuse, Aggravating Circumstances, Protected Persons and Recreational Athletes: Does the World Anti-Doping Code 2021 Provide Proportionate Sanctions? (International Sports Law Journal, 2022)
 • Právo Evropské unie (Leges, 2021, člen autorského kolektivu)
 • Fixed Sanction Frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can Hearing Panels Go Below the Limits in the Pursuit of Proportionate Punishments? (International Sports Law Journal, 2020)
 • Sporting Nationality in the Context of European Union Law (Heidelberg: Springer, 2019)
 • Anti-Doping and Athletes’ Rights under EU Law: Four-Year Period of Ineligibility as Disproportionate Sanction? (International Sports Law Journal, 2018)

Poslední aktuality

Jan Exner, odborník na sportovní právo, od 1. září posílil náš tým.

Od 1. září se náš tým rozrostl o nového kolegu Jana Exnera, který se specializuje na sportovní právo a právo EU. Díky Honzovi jsme schopni našim klientům poskytovat poradenství také v relativně novém oboru sportovního práva.