Mezinárodní obchod a arbitráž

Mezinárodní obchod

Našim klientům pomáháme minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti spojené s rostoucí regulací mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Díky našim znalostem a zkušenostem v této oblasti i síti kontaktů na přední zahraniční experty jsme schopni poskytovat vysoce odborné, komplexní a inovativní právní řešení i ve složitých obchodních sporech napříč různými odvětvími mezinárodního obchodu. Máme rozsáhlé zkušenosti s aplikací tzv. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) či smluvních doložek jako INCOTERMS, FIDIC aj.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu, revizi a posuzování smluv a smluvních závazků v případech s mezinárodním prvkem;
  • účast na složitých přeshraničních obchodních transakcích či v extrateritoriálních a multijurisdikčních záležitostech a sporech.

Mezinárodní arbitráž

Naše kancelář nabízí kvalifikované právní poradenství i v oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu strukturovaných rozhodčích doložek;
  • pomoc s výběrem vhodného rozhodčího orgánu;
  • předprocesní poradenství, smírné řešení sporu i vlastní vedení arbitráže podle pravidel řady uznávaných mezinárodních rozhodčích center;
  • zastupování při následném uznávání a výkonu rozhodčích nálezů i v rámci řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů či při mimosoudních vyrovnáních.

Mohlo by Vás dále zajímat:

  • v oblasti mezinárodní ochrany investic jsme kromě samotného zastupování ve sporu schopni kvalifikovaně posoudit rozličné závazky vyplývající z mezinárodních smluv o ochraně investic, jakož i související otázky státní imunity či aplikovatelnosti tzv. doktríny nutnosti;
  • máme zkušenosti se zastupováním před institucemi ICC, LCIA, DIS, SCC, VIAC, ICSID aj., a to jak s přímým zastupováním klientů i ze spolupráce s předními zahraničními odborníky a vedoucími zahraničními advokátními kancelářemi v této oblasti;
  • díky celosvětové síti našich kontaktů jsme schopni poskytovat právní poradenství i ve složitých případech dotýkajících se řady jurisdikcí.

Petr Bříza

Expert na oblast mezinárodního obchodu a arbitráže

Tomáš Hokr

Expert na oblast mezinárodního obchodu a arbitráže

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Petr Bříza přednášel na letní škole v Kodani

Partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza přednášel na letní škole mezinárodního obchodního práva

Bříza & Trubač zastupuje izraelského investora v arbitráži se státem

Po dvou letech byla proti České republice zahájena nová mezinárodní arbitráž.

Petr Bříza přednáší na Letní škole 4EU+ o mezinárodní arbitráži

V srpnu 2021 se bude konat dvoutýdenní program na Letní škole mezinárodního obchodního práva (IBL), kde bude přednášet i partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza.

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo 

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní  právo

Ochrana dat

Sportovní právo

E-commerce
a marketing

Rodinné a dědické právo

Restrukturalizace
& Insolvence

Pracovní a cizinecké právo