Trestní právo

V rámci trestního práva se zabýváme dvěma oblastmi: trestím právem daňovým a trestní odpovědností právnických osob.

Trestní právo daňové

V případě zjištění nesrovnalostí v rámci daňového přiznání Vám nejenže hrozí doměrek (včetně příslušné sankce) z finančního úřadu, ale i trestní postih. Klient tak často řeší daňové i trestní řízení zároveň. Přidanou hodnotou naší kanceláře je, že Vás umíme zastoupit v obou řízeních, přičemž klient profituje z jednotného a konzistentního právního zastoupení.

V této oblasti poskytujeme zejména následující služby:

 • obhajoba fyzických a právnických osob;
 • právní pomoc při úkonu trestního řízení;
 • zastupování poškozených v trestním řízení;
 • právní konzultace a analýzy.

Trestní odpovědnost právnických osob

Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být za určitých podmínek jednání zaměstnanců přičteno samotné právnické osobě. Peněžitý trest pro tuto právnickou osobu pak může činit i více než jednu miliardu korun. V této souvislosti nabývá stále více na významu prevence - je nutné zaměřit se na nastavení takových interních mechanismů ve společnosti, které budou působit jednak preventivně, ale zároveň budou schopny odhalit případné protiprávní jednání ze strany zaměstnanců, resp. orgánů společnosti.

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytuje svým klientům v oblasti compliance právní služby zaměřené zejména na:

 • obecné preventivní compliance poradenství;
 • školení managementu;
 • právní audit fungování společnosti;
 • tvorbu etických kodexů;
 • poradenství v oblasti trestního práva daňového;
 • zastupování před jednotlivými státními orgány;
 • trestní odpovědnost právnických osob.

Ondřej Trubač

Expert na oblast trestního práva

Patrik Koželuha 

Expert na oblast trestního práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Ondřej Trubač pro časopis Daňový Expert

V V 6. čísle časopisu Daňový Expert vyšel článek Ondřeje Trubače s názvem "Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob".

Za přehánění rovnou do vězení

Ve 21. čísle týdeníku Ekonom vyšel článek “Za přehánění rovnou do vězení”, který se věnuje otázce možných trestněprávních dopadů "přehánění".

Ondřej Trubač přednášel na setkání Ethics & Compliance Officer Clubu

Dne 19. listopadu se v Malostranské besedě na Malostranském náměstí konalo setkání Ethics & Compliance Officer Clubu.

Naše specializace

Mezinárodní obchod a arbitráž

Spory
 

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Daňové právo
 

Energetika
 

Ochrana dat

Restrukturalizace & Insolvence

Transakce
 

Nemovitosti
 

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

Právo EU a mezinárodní právo

Compliance
 

E-commerce a marketing