Náš tým

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

E-mail:    marta.zavadilova@brizatrubac.cz
Telefon: +420 604 925 453


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2003, JUDr. 2007, Ph.D. 2007)

 • Universität Passau, Německo (2000-2001), program Erasmus/Socrates

Hlavní oblasti specializace

Mezinárodní právo soukromé, řešení sporů s přeshraničním prvkem,  rodinné právo, závazkové právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • němčina

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora
 • Vnitřní soudní síť ve věcech občanských a obchodních
 • Členkou International Academy of Family Lawyers (IAFL)

Předchozí působení

Ministerstvo spravedlnosti (2003 - 2018)

Marta je advokátkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 15 let v mezinárodní sekci Ministerstva spravedlnosti, mimo jiné jako ředitelka mezinárodního odboru civilního, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva.

V oblasti mezinárodního práva soukromého se zaměřuje především na řešení sporů s přeshraničním prvkem a na právo rodinné. 

Publikační činnost

 • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2013
 • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2009
 • Zavadilová, M., Turoňová, J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010
 • Zavadilová, M., Horák, P., Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006
 • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – spoluautorka Národní zprávy ČR
 • Příspěvek na téma "Spotřebitel v jurisdikčních normách nařízení Brusel Ia aneb kde žalovat migrujícího spotřebitele" ve sborníku "Eichlerová, K., Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové, Wolters Kluwer, 2019

 • Bříza, P., Zavadilová, M., Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, ročník 2019, svazek XXVIII, č. 2, s. 467-496.

 • Kap. č. 3.2 Ochrana spotřebitelů - Pfeiffer, M., Pauknerová, M., Růžička, K. a kol., Mezinárodní obchodní právo, Aleš Čeněk, 2019

 • Zavadilová, M., Nástrahy mezinárodních rozvodů, Právní rádce, ročník 2020, č. 1

 • Pfeiffer, Magdalena, Zavadilová, Marta. Recognition and Enforcement of Judgments in Commercial Matters rendered by Courts of Non-EU Countries in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020, (4), 157-170

Poslední aktuality

Přednášky Petra Břízy a Marty Zavadilové pro soudce, státní zástupce a kolegy advokáty

Ještě nyní v adventním období se uskuteční několik seminářů jednoho ze zakládajících partnerů kanceláře Petra Břízy a advokátky Marty Zavadilové, které se budou týkat sporové agendy, práva EU a mezinárodního práva soukromého.

Marta Zavadilová a Bára Piskačová v novém článku proč se nespoléhat pouze na smlouvu o smlouvě budoucí

Proč se nespoléhat pouze na smlouvu o smlouvě budoucí, ale řádně převzít závazky i do hlavní realizační smlouvy.

Petr Bříza a Marta Zavadilová editory Liber Amicorum Monika Pauknerová

Petr Bříza a Marta Zavadilová se jako editoři podíleli na přípravě knihy s názvem Liber Amicorum Monika Pauknerová.